Tôn chỉ và hành động của Công ty HDI

TIN VỀ DỰ ÁN
Sidder Chung cư The Golden Palms
Sidder Chung cư The Golden Palms
Sidder Chung cư The Golden Palms
Sidder Chung cư The Golden Palms

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Tôn chỉ và hành động của Công ty HDI


Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội (HDI- tức Handico 7) thuộc Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà Hà Nội.Công ty là doanh nghiệp xây dựng hạng một trong phạm vi cả nước và Quốc tế. Trải qua hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành, công ty đã tham gia thực hiện nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.

ton chi va hanh dong cua HDI
HDI-Handico 7

Tôn chỉ:

- Phát triển bền vững- hướng tới cộng đồng - hiệu quả cao nhất là định hướng phát triển xuyên suốt của Công ty.

Hành động:

- Chú trọng xây dựng thương hiệu của Doanh nghiệp với 3 hàm lượng : hàm lượng Trí tuệ, hàm lượng Văn hoá. Trong đó hàm lượng Văn hoá là quan trọng bởi Văn hoá là nền tảng, là gốc, là lõi để tạo ra Văn hoá doanh nghiệp.

- Không vì lợi ích của Doanh nghiệp mà bỏ qua lợi ích của Nhà nước, lợi ích của xã hội.

- Thường xuyên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và cập nhật, tổng hợp các nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện (dưới các góc nhìn : kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, phong thuỷ, nghệ thuật…); luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu là khẩu hiệu của Công ty .

- Nghiên cứu, thiết kế và đầu tư xây dựng hệ thống sản phẩm, dịch vụ với chất lượng tốt nhất, đáp ứng tối đa nhu cầu của Thị trường và mang lại sự hài lòng cho khách hàng;

- “Lấy khách hàng làm trọng tâm” để xây dựng văn hóa kinh doanh. Dựa trên phương châm mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng tới mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và xem xét mọi vấn đề.

- Xây dựng hệ thống nguyên tắc giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng và đối tác dành cho cả bộ máy của Công ty, từ cán bộ lãnh đạo cho đến nhân viên, trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện.

- Chú trọng các chương trình chăm sóc khách hàng một cách thiết thực, đảm bảo quyền lợi và gia tăng lợi ích cho khách hàng; luôn đồng hành cùng khách hàng.

- Chủ động xây dựng, triển khai trong các chương trình xã hội hướng tới cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi trường…

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
Copyright © 2013 CHUNG CƯ THE GOLDEN PALMS
Powered by: Chung cư The Golden Palms